REGULAMIN
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów.
2. Jeżeli dla danej promocji zostanie sporządzony nowy odrębny regulamin  na produkty promocyjne mogą Państwo zostać poproszeni o potwierdzenie zapoznania się z Regulaminu Promocji.
3. Chwilą wykonania zawartej umowy sprzedaży jest dzień odbioru przesyłki przez klienta.
4. www.warszawskanorma.pl prowadzi sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
6. Sklep prowadzi sprzedaż produktów tylko wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.

Prezentacja produktów
1. www.warszawskanorma.pl  dokłada wszelkich starań, by zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, że ustawienia wyświetlania, jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, www.warszawskanorma.pl nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktów a obrazem wyświetlanym na monitorze Zamawiającego.
2. W przypadku niezgodności towaru z opisem lub fotografią  klient powinien niezwłocznie poinformować o tym obsługę sklepu.
3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
4. Tabelki rozmiarów zawierają dane orientacyjne, które mogą się nieznacznie różnić w zależności od kroju, modelu i konkretnego egzemplarza produktu. W razie problemu z doborem rozmiaru prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny w celu dokładnego zmierzenia produktu.
5. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie www.warszawskanorma.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
6. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.

Rejestracja klientów
1. Złożenie zmówienia możliwe jest dopiero po zarejestrowaniu użytkownika. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu.
2. W wyniku rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za uprzednim potwierdzeniem przez klienta zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz zaakceptował jego warunki.
3. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne (powyżej 13 roku życia lub posiadające zgodę rodziców) i podmioty gospodarcze.
4. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie nie będzie realizowane.
5. Sklep może w każdej chwili dokonać weryfikacji poprawności podanych danych mailowo lub telefonicznie. W przypadku podania nieprawidłowych danych przez klienta sklep może wezwać do ich poprawy mailowo lub telefonicznie. W przypadku nieuzyskania poprawnych danych w ciągu 10 dni sklep może odstąpić o realizacji zamówienia.
6. Dane osobowe naszych klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom kurierskim UPS, Poczcie Polskiej wyłącznie w celu dostarczenia zamówionego przez Państwa towaru.
7. Osoba, która nadużyła zaufania www.warszawskanorma.pl , nie odbierając zamówionego towaru, będzie mogła dokonywać zakupów tylko i wyłącznie płacąc za zamówiony towar przedpłatą na konto bankowe www.warszawskanorma.pl
8. Po zakończeniu rejestracji klient otrzymuje dostęp do swojego konta, na które loguje się przed dokonaniem zakupu.
9. Klient ma prawo do zerwania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. W celu usunięcia konta prosimy o wysłanie na adres mailowy informacji o chęci usunięcia konta.

Składanie zamówień
1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę www.warszawskanorma.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 8.30 – 17.00
3. Minimalna wartość zamówienia wynosi 30zł.
4. Punkt 3 nie dotyczy zamówień opłaconych z góry przelewem bankowym lub poprzez płatności on-line.
5. Po złożeniu zamówienia klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerem i prośbą o jego potwierdzenie.
6. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej.
7. www.warszawskanorma.pl zastrzega sobie prawo do nierealizowania niepotwierdzonych zamówień.
8. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je w całości. Aby dokonać zmian lub anulować zamówienia należy skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail z obsługą sklepu. 

Realizacja zamówień
1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie .W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
2. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
3. www.warszawskanorma.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, bez podania przyczyny po wcześniejszym poinformowaniu klienta.
4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. W czasie trwania promocji nieopłacone transakcje są anulowane w ciągu 24h.

Zwrot towaru
1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany odesłać towar w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Towar zwracany powinien być niezmienny i nieużywany. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu całkowitego lub częściowego zamówienia.
3. Wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz wypełniony dokument zwrotu pobierz towaru
4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zwracanego towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym.
5. Koszt dostawy towaru ponosi klient.
6. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.
7. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.
8. Koszt jaki ponosi klient odsyłając towar do sklepu nie podlega zwrotowi.

Wymiana towaru
1. Klientom przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od otrzymania produktu.
2. Koszty przesyłki w obie strony ponosi klient.
3. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.
4. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.
5. Wymiana zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymania przesyłki przez sklep nie później niż do 14 dni od daty otrzymania.
6. Wymiany prosimy wcześniej ustalać z obsługą www.warszawskanorma.pl

Gwarancja i reklamacje
1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
2. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przecięcia itp.) ani uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym użytkowaniem.
3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).
4. Każdy reklamowany towar powinien posiadać dołączony dokument reklamacji towaru zawierający imię, nazwisko, numer zamówienia, nazwę produktu, datę zakupu towaru, opis wad lub niezgodności towaru z umową  pobierz.
5. Reklamowany towar powinien być czysty i higienicznie bezpieczny. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
6. Po przyjęciu reklamacji towar trafia do rzeczoznawcy danego producenta lub dystrybutora, który rozpatruje reklamację.
7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.
8. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa sklep. Zwrócona klientowi kwota nie będzie przekraczała wartości paczki nadanej POCZTĄ POLSKĄ.
9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z odesłaniem towaru z reklamacji  pokrywa klient.

Wysyłki
1. Koszty wysyłki towaru pokrywa klient.
2. www.warszawskanorma.pl realizuje zamówienia na terenie Polski w terminie niezwłocznym aczkolwiek nie przekraczającym 14 dni od złożenia zamówienia
3. Zamówienia realizowane są wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL
4. Koszt wysyłki kurierskiej na terenie Polski wynosi 20 zł.
5. Koszt wysyłki Pocztą Polską na terenie Polski wynosi 13 zł.
6. Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze.
7. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru i w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.

Płatności
1. Klienci dokonujący zakupów w sklepie wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
2. Standardowo wystawiana jest faktura VAT, będąca dowodem zakupu.
3. Klient dokonuje płatności bezpośrednim przelewem na numer konta podany na stronach sklepu.
4. Klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia.
5. W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie usunięte bez uprzedniego informowania klienta.
6. Istnieje możliwość zmiany formy płatności na prośbę klienta, po konsultacji z pracownikiem sklepu.

Informacje o cookie
1. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
2. Pliki cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując  ją do jego indywidualnych preferencji.
3. Pliki cookie wymagane są do poprawnego działania strony,  jeżeli jednak nie życzysz sobie ich wykorzystywania można wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach używanej przeglądarki.
4. Używamy plików cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz ułatwieniu poruszania się po serwisie

Postanowienia końcowe
1. Promocji i rabatów w nie można łączyć.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów praz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

Właścicielem sklepu jest firma Muzografia Jakub Kunach NIP 521 327 39 83 REGON 142917346